Yogaterapi

Yogaterapi lämpar sig särskilt väl för alla diffusa sjukdomsupplevelser eller tillstånd som inte förbättras av konventionell sjukvård. Inom yogaterapin finns det specifika behandlingar för

 • Stress och utbrändhet
 • Kroniska smärta
 • Hjärtproblem
 • Ångest/panik
 • Depression
 • Livsövergångar

En konsultation består av en intervju, behandling och en avslutande genomgång. Klienten kan förvänta sig att fortsätta delar av behandlingen på egen hand mellan gångerna för att bästa resultat ska infinna sig. Oftast träffas vi ett antal gånger ganska tätt i början för att därefter undan för undan förlänga iden mellan mötena.

Inom yogaterapi ser vi på olika biosystem hos människan ur ett holistiskt, helhetstänkande perspektiv. Vi studerar dem både som friska och i harmoni likväl som i sjukdom och disharmoni. Vi jobbar med en serie energimodeller och tekniker för att klargöra, utvärdera, diagnostisera och behandla de fysiska tillstånden likväl som de 8 chakran, 10 kroppar och 14 meridianers som dessa modeller består av. Vi studerar den mer subtila anatomin och fysiologin utifrån dessa energisystem och analyserar och diagnostiserar på fysiska, känslomässiga, psykologiska och sprirituella nivåer.

Utifrån denna utvärdering skapar vi en behandlingsplan genom att använda en kombination av:

 • Meditationer – som rensar det undermedvetna från mentalt skräp och självbegränsande mönster
 • Pranayamas (andningskontrollövningar) för att synkronisera olika nivåer av medvetande och stötta deras transformation genom bl. a. öka energin i kroppen och aktivera parasympatiska, självläkande systemet.
 • Akupressurpunkter för att balansera och stimulera chakran och meridianer
 • Yogisk närings- och dietråd för att bygga upp och stärka den fysiska kroppen
 • Örter och organiska ämnen för att berika kroppen och adressera specifika biosystem
 • Kundalini Yoga asanas (positioner) och kriyor (serie av positioner med specifik effekt), speciellt utvalda för att accelerera läkeprocessen

Pris

750 kr/gång

Tidsåtgång: 1a besök ca 1,5 timma.

Följande besök 1 timma.