euYoga – Kropp, knopp och ande i perfekt harmoni

 

Jag startade euYoga 2013 och som Kundaliniyogalärare enligt KRI, instruktör i Medicinsk yoga och Yogaterapeut utgår jag från yogans holistiska discipliner som hjälper dig att balansera kropp, sinne och själ till ökat välbefinnande.

Under terminerna utgår jag från MediYogaCenter i Göteborg och på somrarna anordnar euYoga retreats på Lövön som ligger i Hakefjorden, strax söder om Tjörn.

euYoga arbetar med inre balans och medvetenhet som omvandlas till ett ökat välbefinnande. Jag har klasser varje vecka som kompletteras med utbildningar, work-shops och berikande retreats – yoga i olika former för alla. Att resonera kring hur de mångtusenåriga yogakunskaperna nu börjar kunna förklaras inom skolmedicinen, t ex centrala nervsystemet och de endokrina körtlarnas korrespondens till energikanaler och chakran eller neuropsykoimmunologins kopplingar till mantra och meditationer, är igenkommande inslag i min yogaundervisning.

Som konsult åtar jag mig även företagsspecifika och skräddarsydda uppdrag. Yoga är ett kraftfullt verktyg för att få kropp och knopp i perfekt harmoni – välkommen att kontakta mig för offert eller frågor.

Jag hoppas få se dig!
SATNAM

/Åse Rinman