MediYoga som behandlingsform

Medicinsk yoga som behandlingsform

posted in: Mediyoga, Örgryte, Yoga | 0

Genom andningstekniker knyts kroppen och knoppen samman

MediYoga är en länk mellan traditionell skolmedicin och komplementär medicin och kan hjälpa hjälpa patienter med att hantera stress och utbrändhet, smärta, sömnproblem, ryggvärk eller hjärtklappning.

Till skillnad från de flesta andra delarna i livet så handlar MediYoga ingenting om prestation, utan om att återfinna sin personliga livsbalans. Det mjuka och långsamma i MediYogan balanserar nervsystemet och skapar en kroppsmedvetenhet på ett djupare plan. MediYoga utövas på en stol, en kudde eller på en yogamatta beroende på om man har besvär med att sitta på golvet eller ej.

Medicinsk yoga fungerar som ett komplement till vanlig behandling och kan med fördel kombineras med exempelvis samtalsterapi.


Prova MediYoga

MediYoga startar den 27/3 på Örgryte Yogacenter, Prästgårdsängen. Prova på och Drop-in gäller, Välkommen att boka din plats här»